Die Parlement aanvaar verskeie SLEUTEL nasionale wetsontwerpe
Die Parlement aanvaar verskeie SLEUTEL nasionale wetsontwerpe. Foto: SA Gov

Tuisblad » Nuus » Die Parlement aanvaar verskeie SLEUTEL nasionale wetsontwerpe

Die Parlement aanvaar verskeie SLEUTEL nasionale wetsontwerpe

Die parlement het Dinsdag verskeie wetsontwerpe goedgekeur, onder meer die Wysigingswetsontwerp op die Nasionale Vervolgingsgesag.

07-12-23 14:14
Die Parlement aanvaar verskeie SLEUTEL nasionale wetsontwerpe
Die Parlement aanvaar verskeie SLEUTEL nasionale wetsontwerpe. Foto: SA Gov

Die Nasionale Vergadering (Parlement) het vandeesweek verskeie wetsontwerpe goedgekeur, insluitend die Wysigingswetsontwerp op die Nasionale Vervolgingsgesag, die Wetsontwerp op die Voorkoming en Bekamping van Haatmisdade en Haatspraak, en die Wysigingswetsontwerp op die Onafhanklike Polisie-ondersoekdirektoraat.

Volgens SA Government Agency News is die wetsontwerpe tydens die Huis se plenaire sitting aanvaar.

Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) Wysigingswetsontwerp deur die Parlement

Die NVG-wysigingswetsontwerp wysig die Wet op Nasionale Vervolgingsgesag, 1998, deur onder meer voorsiening te maak vir die instelling van ‘n Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie (IDAC) as ‘n permanente entiteit binne die NVG.
Dit maak ook voorsiening vir die aanstelling van IDAC-ondersoekers om groter ondersoekvermoë en vermoë te verseker.
Die parlement het gesê dit sal die NVG se onafhanklikheid en vermoë om hoëvlakmisdade te vervolg verbeter.

“Die Ondersoekdirektoraat is in 2019 deur ‘n presidensiële proklamasie gestig, wat beteken dat dit ook enige tyd op ‘n soortgelyke wyse ontbind kan word.”

Parlement

LEES OOK: Diepsloot moorde: Vyf mans aangekla vir beweerde vigilantisme-moorde

 “Die Wysigingswetsontwerp op die Nasionale Vervolgingsgesag poog nie net om die permanentheid daarvan te verseker nie, maar maak voorsiening vir die aanstelling van permanente ondersoekers. Dit vestig ook ‘n appèlmeganisme deur die aanstelling van ‘n afgetrede regter,” het die parlement bygevoeg. 

Wysigingswetsontwerp op die Onafhanklike Polisie Ondersoekdirektoraat (Opod).

Hierdie Wetsontwerp wysig die Wet op Onafhanklike Polisie Ondersoekdirektoraat, 2011 deur onder andere te bepaal dat die Direktoraat onafhanklik, onpartydig moet wees en sy bevoegdhede en funksies moet uitoefen sonder vrees, guns, vooroordeel of onbehoorlike invloed.
Die Wetsontwerp stel ook voor dat die IPID-uitvoerende direkteur met die instemming van die Kabinet deur die Minister van Polisie aangestel word vir ‘n nie-hernubare tydperk van minstens sewe jaar en nie langer as 10 nie.

Die Minister sal daarna, ingevolge die Wetsontwerp, die aanstelling van die uitvoerende direkteur binne 14 dae by die Parlement aanmeld.
Die parlement het gesê beide wetsontwerpe sal nou aan die Nasionale Raad van Provinsies (NROP) gestuur word vir instemming.

Wetsontwerp op die voorkoming en bekamping van haatmisdade en haatspraak

Die Nasionale Raad van Provinsies (NRV) het verlede maand die Wetsontwerp op die Voorkoming en Bekamping van Haatmisdade en Haatspraak met voorgestelde wysigings goedgekeur. Die Wetsontwerp is na die Nasionale Vergadering teruggestuur om die Raad se voorgestelde wysigings te oorweeg.

“Die wetsontwerp is ‘n belangrike stap in die rigting van die beskerming van alle mense in Suid-Afrika teen haatmisdade en haatspraak, veral dié wat op ras, etnisiteit, geslag, seksuele oriëntasie of enige ander vorm van diskriminasie gebaseer is,” het die parlement gesê.
“Die wetsontwerp maak ook voorsiening vir strawwe soos boetes, gevangenisstraf, of albei vir diegene wat aan die misdrywe skuldig bevind word. Die wetsontwerp sal nou aan die president gestuur word vir instemming,” het die parlement bygevoeg.

LEES OOK: Tshwane se 11 uur lange kragonderbrekings kan tot Vrydag duur

Wysigingswetsontwerp op Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap

Die NYDA-wetsontwerp poog om die Wet op die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap (NYDA) van 2008 te wysig soos dit verband hou met die oogmerke van die NYDA en wysig onder andere sy funksies.
Die Wetsontwerp maak voorsiening vir die insluiting van bykomende NYDA-raadslede en maak voorsiening dat die termyn van ‘n Raadslid nie vir meer as twee opeenvolgende termyne mag wees nie. Die Wetsontwerp vereis ook die indiening van finansiële openbaarmakings deur die Raadslede en poog om sake rakende die vergaderings van die Raad en die befondsing van die Agentskap te wysig. Dit magtig ook die Minister om regulasies te maak.
“Gegewe die insette wat van lede van die publiek ontvang is, insigte van verdere beraadslagings asook advies van die Parlementêre Regsadviseur, het die Komitee besef dat daar ‘n behoefte was om ‘n bepaling van die Hoofwet te wysig wat nie in die Wetsontwerp ingesluit was toe dit ingestel is,” het die Nasionale Vergadering gesê.

LEES OOK: DA: “Jong dokters word in die steek gelaat deur die departement van gesondheid”

Wysigingswetsontwerp op die Bewaring en Ontwikkeling van Landbougrond (PDAL).

Die PDAL-wetsontwerp poog op sy beurt om die tekortkominge van die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond (SALA) van 1970 aan te spreek deur samewerkende regering in die administrasie van die Wet te fasiliteer.

Dit het ook ten doel om ander geïdentifiseerde swakhede aan te spreek, soos die feit dat SALA slegs van toepassing is op grond in private besit, wat die beskerming van hoëwaarde-landbougrond wat deur die staat besit word, statutêre liggame, kommunale grond en grond wat deur tradisionele owerhede geadministreer word, verhinder. .
Die wetsontwerp beoog ook om die behoefte aan gebruik van landbougrond vir landboudoeleindes en nie-landbougebruike te harmoniseer in ooreenstemming met plaaslike owerhede se ruimtelike beplanning.

LEES MEER ARTIKELS DEUR SISO NAILE