Ken jy die lirieke van Nkosi Sikelel’ iAfrika?
SING SAAM: Ken jy die lirieke van Nkosi Sikelel’ iAfrika? Foto: @Springboks/Twitter

Tuisblad » Sport » Rugby » SING SAAM: Ken jy die lirieke van Nkosi Sikelel’ iAfrika?

SING SAAM: Ken jy die lirieke van Nkosi Sikelel’ iAfrika?

Suid-Afrika se volkslied is die enigste neo-modale volkslied ter wêreld. Maar wat beteken dit, en wat is die lirieke?

22-09-23 13:48
Ken jy die lirieke van Nkosi Sikelel’ iAfrika?
SING SAAM: Ken jy die lirieke van Nkosi Sikelel’ iAfrika? Foto: @Springboks/Twitter

Suid-Afrika se volkslied, Nkosi Sikelel’ iAfrika, is die enigste neo-modale volkslied ter wêreld. Maar wat beteken dit, en wat is die lirieke?

Rugsteun die Bokke deur ‘n boodskap van ondersteuning op die MTN App te stuur, en jy kan ‘n kans staan om ‘n nuwe Springboktrui en ander epiese weeklikse pryse te WEN

Suid-Afrika se volkslied kombineer nuwe Engelse lirieke met uittreksels uit die 19de-eeuse lied ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika’ en die Afrikaanse liedjie ‘Die Stem van Suid-Afrika’.

‘Nkosi Sikelel’ iAfrika (Lord, Bless Africa)’ is die amptelike lied van die African National Congress, terwyl ‘Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa)’ die land se volkslied tydens apartheid was.

KYK | Is Ireland’s Call die beste rugbylied ter wêreld?

Toe Suid-Afrika die 1995 Rugby Wêreldbeker gewen het, is die liedjies soos gewoonlik langs mekaar gehoor.

Die destydse magte het besluit om beide liedere as volksliedere te erken.

Twee jaar later het hulle saamgesmelt in een liedjie.

Vandag is Suid-Afrika se volkslied die enigste neo-modale volkslied ter wêreld, wat beteken dit is die enigste een wat in een toonsoort begin en in ‘n ander eindig.

POLL | Springbokke teen Ierland: Wie gaan wen?

Wat is die lirieke van Suid-Afrika se volkslied?

Suid-Afrika se volkslied bevat vyf van die mees gesproke van die land se 11 amptelike tale, naamlik Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans en Engels.

LEES OOK: Sexton se stewel en Springbok-voorspeler krag spoor ‘n kragtige Rugby Wêreldbeker skemerkelkie aan

Jy kan die lirieke hieronder vind, saam met ‘n Engelse vertaling.

Taal: isiXhosa en isiZulu
Nkosi Sikelel’ iAfrika (God Seen Africa)
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo, (Verhef haar glorie hoog)
Yizwa imithandazo yethu, (Hoor ons gebede)
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo (God seën ons, ons haar kinders)

Taal: Sesotho
Morena boloka setjhaba sa heso, (God beskerm ons nasie)
O fedise dintwa le matshwenyeho, (Beëindig alle oorloë en verdrukkinge)
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, (Beskerm ons, beskerm ons nasie)
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika. (Ons nasie Suid-Afrika – Suid-Afrika)

Taal: Afrikaans
Uit die blou van onse hemel, (Ringing out from our blue heavens)
Uit die diepte van ons see, (Uit die diepte van ons see)
Oor ons ewige gebergtes, (Over our everlasting mountains)
Waar die kranse antwoord gee, (Where the eggoing crgs resound)

Taal: Engels

Sounds the call to come together, (Klink die oproep om saam te kom,)
And united we shall stand, (En vereniging sal ons staan,)
Let us live and strive for freedom, (Laat ons lewe en streef na vryheid,)
In South Africa our land. (In Suid-Afrika, ons land.)

VRAAG | Springbokke teen Ierland: Wat is die lirieke van Ireland’s Call?

Die Suid-Afrikaner is opsoek na joernaliste …. Indien jy belangstel stuur asb. ‘n e-pos aan info@thesouthafrican.com of WhatsApp ons op 060 011 0211.