Matriekeksamen 2023 HERSKRYF
Leerlinge wat wil aansoek doen om 'n 2023-matriekeksamen te herskryf om hul uitslae te verbeter, moet gou maak, want die sperdatum om dit te doen, is VANDAG. Foto: iStock 2023

Tuisblad » Nuus » Sperdatum vir aansoek om ‘n 2023 matriekeksamen herskryf is VANDAG

Sperdatum vir aansoek om ‘n 2023 matriekeksamen herskryf is VANDAG

Leerlinge wat wil aansoek doen om ‘n 2023-matriekeksamen te herskryf om hul uitslae te verbeter, moet gou maak, want die sperdatum om dit te doen, is VANDAG.

08-02-24 10:04
Matriekeksamen 2023 HERSKRYF
Leerlinge wat wil aansoek doen om 'n 2023-matriekeksamen te herskryf om hul uitslae te verbeter, moet gou maak, want die sperdatum om dit te doen, is VANDAG. Foto: iStock 2023

Leerlinge wat wil aansoek doen om ‘n 2023-matriekeksamen te herskryf om hul uitslae te verbeter, moet gou maak, want die sperdatum om dit te doen is VANDAG .

LEES OOK | Jeug maak 77% van nuwe kiesersregistrasies uit, sê die Verkiesingskommissie

Vorige jare het aanvullende eksamens in Februarie/Maart plaasgevind, maar dit is uitgefaseer en is dus nie meer beskikbaar nie.

In plaas daarvan is ‘n nuwe eksamen gedurende Mei/Junie beskikbaar waar kandidate hul uitslae kan verbeter of uitstaande uitslae kan voltooi.

Maar die sperdatum om aansoek te doen om dit te doen is Donderdag, 8 Februarie 2024 .

LEES OOK | 2024-verkiesingsdatum: Hier is wat die data ons vertel

Intussen is die sperdatum vir daardie leerlinge wat ‘n eksamenvraestel wil laat hersien of herkontroleer, nou verby.

JUNIE NSS-EKSAMEN

Voorwaardes vir toegang

 • Kandidate kan slegs registreer vir vakke waarvoor hulle in enige vorige November-eksamen geregistreer was.
 • Kandidate wat met ‘n geldige rede (medies ongeskik, dood in die onmiddellike familie of ander spesiale redes*) afwesig was van een of meer eksterne vraestelle, kan vir die NSS Junie-eksamen registreer, mits hulle geldige eksterne vraestelpunte (PAT, Mondelinge) het. en SBA).
 • Enige NSS-kandidaat (wat vanaf 2008 November eksamen geskryf het) wat hul algehele prestasiestatus wil verbeter, of slegs die prestasie van ‘n vak wil verbeter, kan vir die NSS Junie-eksamen registreer.
 • In die geval waar ‘n kandidaat afwesig was vir een of meer vraestelle in die November-eksamen met ‘n geldige rede, moet die kandidaat al die vraestelle vir die geregistreerde vak(ke) skryf.
 • In ‘n geval waar ‘n onreëlmatigheid ondersoek word, kan voorlopige inskrywing vir NSS Junie-eksamen aan die betrokke kandidaat toegestaan word, hangende die uitslag van die ondersoek.
 • Kandidate wat nie een of meer van die NSS November-eksamenvraestelle geskryf of voltooi het nie weens ander redes as siekte/besering of dood in die gesin, kan ook aansoek doen om die NSS Junie-eksamen te skryf, mits hulle geldige eksterne vraestelpunte het (PAT, Mondeling en SGA).
 • Resultaatnavrae moet binne 30 dae na die vrystelling van resultate vir ondersoek ingedien word.
 • Kandidate moet verseker dat name en identiteitsnommers korrek op hul staat van uitslae weerspieël en enige vereiste regstellings voor 30/08/2024 aan die Departement rapporteer.

Wat kan ek doen as ek nie kwalifiseer om die Junie NSS-eksamen te skryf nie?

Kandidate wat nie kwalifiseer om die Junie NSS-eksamen te skryf nie, het die volgende opsies:

 • Herskryf sonder versuim vir die NSS as ‘n voltydse herhalerkandidaat by ‘n skool, mits die kandidaat jonger as 21 jaar oud is. Kandidate moet inskryf vir 7 vakke (insluitend Lewensoriëntering) en moet aan alle SGA-vereistes voldoen.
 • Registreer as ‘n deeltydse herhaler-kandidaat by ‘n Openbare Volwasse Onderwyssentrum.
 • Registreer vir die Senior Sertifikaat (SC)-eksamen wat ‘n skooleindkwalifikasie is vir volwassenes en buiteskool-leerders wat ouer as 21 jaar is.
 • Alternatiewelik kan kandidate wat nie suksesvol was in hul eksamens, beroepsonderrig en opleiding oorweeg. Daar is 50 Openbare Verdere Onderwys en Opleiding (VOO)-kolleges regoor alle provinsies van Suid-Afrika wat uit meer as 300 kampusse of onderrigterreine bestaan.