nuwe minister van onderwys
Die nuwe minister van onderwys het groot planne vir SA se skolesisteem. Foto: Pixabay

Tuisblad » Nuus » Gaan die nuwe minister van onderwys die kurrikulum verbeter?

Gaan die nuwe minister van onderwys die kurrikulum verbeter?

Siviwe Gwarube, die minister van basiese onderwys, beplan ‘n omvattende SA skoolkurrikulumhersiening wat ‘n raadplegende forum behels.

nuwe minister van onderwys
Die nuwe minister van onderwys het groot planne vir SA se skolesisteem. Foto: Pixabay

Siviwe Gwarube, nuwe minister van onderwys, beplan ‘n omvattende kurrikulumhersiening wat die stigting van ‘n raadplegende forum behels om met die hersiening te help.

FORUM OM ‘N UITGEBREIDE KURRIKULUMHERSIENING UIT TE VOER

Na 15 jaar het Suid-Afrika ‘n nuwe minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube. Haar portefeulje is waarskynlik een van die mees uitdagende portefeuljes in die nuwe administrasie.

Sy beplan om ‘n raadplegende forum te stig om ‘n omvattende hersiening van die huidige skoolkurrikulum te doen. Die forum sal verteenwoordigers van die onderwyssektor, vakbonde, skoolbeheerliggame en ander relevante belanghebbendes insluit, soos deur Business Day gerapporteer.

In ‘n onderhoud met Business Day het die nuwe minister van onderwys verklaar dat daar in wetgewing voorsiening gemaak word vir die instelling van ‘n raadplegende liggaam. Daarbenewens het sy gesê dat dit iets is wat sy van plan is om stiptelik te begin. Die forum sal die onderwysstelsel, insluitend die kurrikulum, ondersoek. Dit sal ook verwysingsraamwerke en tydraamwerke daarstel, en uiteindelik ‘n verslag met aanbevelings lewer.

KWESSIES IN DIE SA SKOLESTELSEL

Nelda Mouton van Noordwes-Universiteit het in ‘n akademiese referaat gesê die onderwysstelsel is gebrekkig, met swak presterende onderwysers, swak werksetiek, gebrek aan gemeenskaps- en ouerondersteuning, swak beheer deur onderwysowerhede, onvoldoende ondersteuning vir onderwysers en baie lae vlakke van aanspreeklikheid’. Gevolglik is daar ‘n wydverspreide gebrek aan dissipline onder leerders en wrede geweld in skole. Verder ervaar baie skole hoë syfers van afwesigheid, traagheid en uitsakkings.

’n Nuwe verslag van die 2030-leespaneel het kommerwekkende neigings aan die lig gebring. Daar is ‘n aansienlike afname in basiese geletterdheid onder kinders in Suid-Afrika. Baie kinders voltooi graad 1 sonder om alfabet te ken, en ‘n verbysterende 82% van graad 4-kinders kan nie lees vir betekenis nie. Dit vestig die aandag op die kurrikulum.

GWARUBE SE PLANNE OM ONDERWYSSTELSEL TE VERBETER

Die nuwe minister van onderwys het haar visie vir die departement in ‘n verklaring uiteengesit. Gwarube het klem gelê op dringende hervormings om kritieke kwessies in die onderwysstelsel aan te spreek, soos gerapporteer deur IOL.

Sy het verskeie sleutelareas van fokus uitgelig, insluitend die hersiening van die kurrikulum, geletterdheid en syfervaardigheid, en algehele verbetering van onderwysstandaarde. Sy het ook melding gemaak van die uitwissing van puttoilette.

Gwarube het gesê sy sal saam met haar kabinetskollegas werk om die kwessie van onveilige puttoilette in skole aan te spreek. Dit is veral ‘n probleem in provinsies soos die Oos-Kaap en Limpopo.

“As ons ’n generasie kinders gaan grootmaak wat voorbereid gaan wees vir toekomstige ekonomieë, moet ons geletterdheid en syfervaardigheid regkry, en ons moet dit dringend regkry.”

Minister van Basiese Onderwys, Siviwe Gwarube

Sy het die behoefte aan gestruktureerde pedagogiese intervensies beklemtoon om grondslagvaardighede onder Suid-Afrikaanse studente te verbeter. Sy het ook haar verbintenis genoem om hierdie uitdagings doeltreffend aan te spreek.

Die minister van onderwys se doelwit is basies om ‘n wêreldklas onderwysstelsel te skep deur samewerking met kabinetskollegas en belanghebbendes om omvattende hervormings te implementeer.

LEES VOLGENDE: Eskom behaal 100 dae sonder beurtkrag!

Die Suid-Afrikaner is opsoek na joernaliste …. Indien jy belangstel stuur asb. ‘n e-pos aan info@thesouthafrican.com of WhatsApp ons op 060 011 0211.