verkiesingsrooster 2024
Die amptelike verkiesingsrooster is deur die OVK vrygestel. Foto: SABC Nuus

Tuisblad » Nuus » OVK publiseer 2024 algemene verkiesingsrooster

OVK publiseer 2024 algemene verkiesingsrooster

Die OVK sê die rooster bevat belangrike datums vir verkiesingsdeelnemers, asook oorsese kiesers.

26-02-24 20:45
verkiesingsrooster 2024
Die amptelike verkiesingsrooster is deur die OVK vrygestel. Foto: SABC Nuus

Die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) het die algemene verkiesingsrooster vir 2024 gepubliseer, wat belangrike prestasiedatums vir verkiesingsdeelnemers en die breë stempubliek bevat.

Die rooster bevat belangrike prestasiedatums vir verkiesingsdeelnemers sowel as oorsese kiesers om deur spesiale reëlings toegang tot die stemproses te help, insluitend datums vir aansoeke om spesiale stemme en kennisgewings om buite die stemlokale van registrasie te stem.

“Die rooster is die dryfveer in die intensiewe voorbereidings vir die lewering van die algemene verkiesing in 2024. Die rooster gee ‘n uiteensetting van al die belangrikste afsnytye en -datums vir die uitvoering van belangrike verkiesingsaktiwiteite,” het die OVK gesê.

Die voorlopige kieserslys sal ter insae gepubliseer word, en ‘n elektroniese weergawe van die kieserslys sal by alle kantore van die Kommissie vir inspeksiedoeleindes beskikbaar gestel word.

BESWARE EN INSLUITINGS AANVAAR TOT 4 MAART

“Diegene wat beswaar wil maak teen die in- of uitsluiting van ’n kieser op die kieserslys, moet dit teen 4 Maart 2024 doen. Die besware wat voor of op 4 Maart 2024 ontvang is, sal teen 11 Maart 2024 deur die Kommissie oorweeg, ondersoek en bepaal word,” het die Kommissie gesê.

“Na die bepaling van kieserslysbesware, sal die Hoofverkiesingsbeampte (HUB) die kieserslys op 12 Maart 2024 sertifiseer. Elektroniese afskrifte van die gesertifiseerde kieserslys sal aan deelnemers beskikbaar gestel word, en ’n gedrukte kopie sal voorberei word vir gebruik in stemlokale op verkiesingsdag,” het die OVK bygevoeg.

Belangstellendes kan beswaar maak teen sekere voornemende kandidate wat genomineer word. Sulke besware moet op 27 Maart 2024 by die OVK ingedien word. Enige persoon, politieke party of entiteit wat nie met die besluit van die Kommissie tevrede is nie, kan die Verkiesingshof nader om teen die beswaarbesluit te appelleer.

LEES: Hoekom gaan die helfte van jou belasting na Suid-Afrikaanse maatskaplike welsyn?

Die Suid-Afrikaner is opsoek na joernaliste …. Indien jy belangstel stuur asb. ‘n e-pos aan info@thesouthafrican.com of WhatsApp ons op 060 011 0211.